Business & work

Voor wie

Als werknemer, bedrijf(sleider) of zelfstandige hebt u geregeld juridische problemen die u snel moet oplossen. Snel, maar ook grondig en met maximale zekerheden. In het departement Business & Work wordt elk dossier behandeld door de advocaat met de gepaste specialisatie die in permanent contact staat met de rest van het team. Die klantgedreven aanpak garandeert u een efficiënte en deskundige oplossing.

Onze referenties

We werken zowel voor kleine als middelgrote ondernemingen, zelfstandigen, managementvennootschappen en divisies van grote bedrijven. Vaak fungeren wij als “huisadvocaat”, met dagelijkse permanentie en praktische adviezen. Sectoren waarin we reeds een ruime ervaring opbouwden: bouwsector, metaalverwerkende nijverheid, farma, arbeidsbemiddeling, reclame, accountants, ICT, voedingssector, …

Expertise in

 • diverse contracten (standaard of maatwerk)
 • oneerlijke concurrentie
 • overnames
 • handelsrecht
 • arbeidsreglementen en arbeidsovereenkomsten
 • bedrijven in moeilijkheden / insolventierecht
 • productaansprakelijkheid
 • milieurecht en ruimtelijke ordening
 • sociaal strafrecht
 • mededingingsrecht
 • Belgische, Europese en internationale handelscontracten
 • intellectuele eigendomsrechten
 • vennootschapsrecht
 • syndicataire overeenkomsten
 • strafrechtelijke verantwoordelijkheid vennootschap en bestuurders
 • familiale opvolging
 • schijnzelfstandigheid
 • buitenlandse werknemers
 • sociaal strafrecht
 • handelshuur
 • bodemsanering