Family & private

Voor wie

Als particulier wordt u regelmatig geconfronteerd met allerhande documenten en juridische aangelegenheden. Het aankopen van een huis of een bouwgrond, het bouwen van een woning, het afsluiten van een huurcontract, … Allemaal momenten waarop het advies van een advocaat veel problemen kan vermijden. Cruciaal is dat de advocaten van Advoconsult u met kennis van zaken adviseren en bijstaan.

Onze referenties

We hebben ruime ervaring inzake juridisch advies binnen familiale relaties: successieplanning, erfeniskwesties, huwelijks- en samenlevingscontracten, echtscheidingen en verblijfsregelingen voor de kinderen, …

Expertise in

 • huwelijks- & samenwoningscontracten
 • echtelijke moeilijkheden en echtscheiding
 • afstammingsrecht
 • alimentatie
 • adoptie
 • successieplanning en schenkingen
 • testamenten en erfrecht
 • koop /verkoop
 • huur
 • bouwrecht
 • erfdienstbaarheden
 • burengeschillen, afpalingen e.d.
 • (appartements)mede-eigendom
 • zakelijke zekerheden en borgstellingen
 • leningen en hypotheken