Insurance & liability

Voor wie

Vroeg of laat riskeert iedereen schade te lijden ten gevolge van de fout of de onvoorzichtigheid van iemand anders. In dat geval probeert u de verantwoordelijke aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Maar ook het omgekeerde kan gebeuren: iemand spreekt u aan om de door hem geleden schade te vergoeden. In beide gevallen geldt één regel: gespecialiseerd advies inroepen.

Velen zijn verzekerd tegen een aantal risico’s. Terecht, maar ook dat is niet in alle gevallen sluitend. Precies daarom moet u zich ook binnen de relatie met uw verzekeraar tijdig laten adviseren en kan uw advocaat een objectieve meerwaarde bieden.

Onze referenties

Advoconsult heeft ruime ervaring in de behandeling van schade- en aansprakelijkheidsdossiers en in belangenverdediging bij verkeersrecht. Wij garanderen u daarbij totale onafhankelijkheid. Ook voor het verdedigen van uw belangen (pensioen, kinderbijslag, arbeidsongeval, ziekte en invaliditeit, werkloosheid, …) bij sociale-zekerheidsinstellingen kunt u een beroep doen op de advocaten van Advoconsult.

Expertise in

 • problemen i.v.m. verzekeringsdekking, rechtsbijstand en regres
 • uitbatingsaansprakelijkheid
 • burgerlijke aansprakelijkheid
 • arbeidsongevallen
 • beroepsfouten
 • 10 jarige aansprakelijkheid bouw
 • aansprakelijkheid brand
 • invordering en verweer schadeclaims
 • strafrechtelijke en burgerrechtelijke verdediging in verkeerszaken
 • pensioenen
 • werkloosheid
 • kinderbijslag
 • ziekte-uitkering
 • enz.