Over ons

Waar staan wij voor ?

Advoconsult is een advocatenkantoor gebouwd rond de expertise van vier professionals die al meer dan 20 jaar actief zijn: Kris Goeman, Annouk Segers, Bert Van Praet en Hans De Waele.

Zij bundelen hun kennis en kunde in het bureau Advoconsult. Centrale waarden zijn: een dienstverlening van hoog niveau, een doorgedreven specialisatie, en sterk teamwerk in nauw overleg tussen klant en advocaat.

Problemen oplossen en voorkomen

Bedrijven en particulieren komen regelmatig in aanraking met vragen en/of problemen die een juridisch antwoord nodig hebben. Al te vaak is juridische bijstand echter beperkt tot het oplossen van een acuut probleem of conflict. Soms is er al veel kostbare tijd verloren gegaan alvorens de klant zich tot de advocaat wendt.

Advoconsult gaat een stap verder en is ook gericht op het proactief in kaart brengen van risico’s en het voorkomen van problemen. Onze advocaten geven u graag goed advies op regelmatige basis, om u deskundig te begeleiden in al uw juridische zaken nog vóór een probleem kan ontstaan.

Dat is de werkwijze die onze voorkeur wegdraagt: meedenken, pistes onderzoeken, onderhandelingen voeren en komen tot het best mogelijke resultaat of de best mogelijke uitgangspositie voor onze klanten. Zoals de slogan van de Orde van Vlaamse Balies ook luidt: “Een advocaat, beter vroeg dan laat”.

Eén kantoor, drie pijlers

Advoconsult is een kantoor met drie pijlers:

In elk van deze domeinen werken we met een team van gespecialiseerde advocaten die een ruime ervaring hebben.

De drie departementen van Advoconsult bieden een totaalservice, zowel aan bedrijven als aan particulieren. Onze advocaten geloven sterk in de kracht van overleg bij het oplossen van geschillen, niet alleen in familiale of private aangelegenheden, maar ook in het handelsverkeer.