Team

KrisGoeman

Kris Goeman

Behaalde in 1991 het diploma licentiaat in de rechten aan de KU Leuven en in 2000 het diploma van Master in Ondernemingsrecht aan de UI Antwerpen. Hij is opgenomen op de lijst der curatoren bij de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde. Daarnaast is hij vereffenaar en lasthebber ad hoc. Voornaamste materies: handelsrecht, insolventierecht, invorderingen.

AnnoukSegers

Annouk Segers

Behaalde in 1991 het diploma van licentiaat in de rechten en in 1992 een bijzondere licentie sociaal en economisch recht aan de Universiteit Gent. Ze was lid van de Raad van de Orde van 2002 tot 2009, en is sedert 2007 plaatsvervangend politierechter in het kanton Dendermonde. In 2010 behaalde zij het attest van jeugdadvocaat. Voornaamste materies: personen- en familierecht, verkeersrecht, verzekeringsrecht, jeugdrecht, aansprakelijkheid.

Wim De Bruyn

Behaalde in 1993 het diploma van licentiaat in de rechten aan de KU Leuven, en in 1994 een bijzonder diploma Fiscaliteit. In 1994 werd hij ook advocaat. Tot 2000 was hij ook deeltijds assistent aan het Instituut Fiscaal Recht van de KU Leuven. Hij behandelt voornamelijk fiscale zaken, is docent aan de Arteveldehogeschool en is tevens plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde. Daarnaast is hij lid van de Raad van de Orde van Advocaten sinds 2002. Hij maakte in 2013 de overstap naar Advoconsult. Hij werd in juni 2015 verkozen tot vice-stafhouder, en is sinds september 2016 de stafhouder van de Dendermondse balie.

BertVanPraet

Bert Van Praet

Behaalde in 1995 het diploma van licentiaat in de rechten aan de KU Leuven en het “Certificate of European Social Security” (Universiteit Athene). Hij was gedurende drie jaar assistent aan de KU Leuven (Instituut Sociaal Recht en Centre for Advanced Legal Studies). In 1996 startte hij ook als advocaat aan de Dendermondse balie. Voormalig lesgever bij Syntra (o.a. handelsrecht, erfrecht). Attest jeugdadvocaat 2006, diploma Master in Business Law (U Antwerpen) 2010, attest Cassatie in strafzaken 2016. Sinds 2006 is hij lid van de Raad van de Orde van Advocaten. Voornaamste materies: handelsrecht, contracten, sociaal recht, administratief recht.

Lauri Monsecour

Behaalde in 2009 het diploma van Bachelor Bedrijfsmanagement (optie Rechtspraktijk) aan de Hogeschool Gent en in 2012 het diploma van Master in de Rechten aan de UGent. Zij is advocaat sedert 2012 en maakte in 2015 de overstap naar Advoconsult. Zij is vooral actief in het sociaal recht en het ondernemingsrecht.

Juul Creytens

Behaalde in 2013 het diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit Gent, en startte onmiddellijk als advocaat bij Advoconsult. Hij is vooral actief in het handelsrecht.

Missy Herreman

Emilie Bruers

Behaalde in 2017 het diploma van master in de rechten met onderscheiding aan de universiteit van Leuven en startte onmiddellijk als advocaat bij Advoconsult. Voornaamste materies zijn personen- en familierecht, strafrecht, aansprakelijkheid en verkeersrecht

Bert Verleyen

Bruno De Nijs

Secretariaat

Ann Goubert

Diverse externe medewerkers versterken het Advoconsult-team nog verder in de materies sociaal recht, handelsrecht, verzekeringsrecht en verkeersrecht.

Wettelijke mededelingen (Dienstenwet): de maatschappelijke zetel van de CVBA Advoconsult is Werf 4 te 9200 Dendermonde. Het ondernemingsnummer van de CVBA is 0465.538.632. De vennoten van de CVBA zijn Mr. Kris Goeman, Mr. Annouk Segers en Mr. Bert Van Praet. Hun beroepsaansprakelijkheid is verzekerd via de verzekering van de balie van Dendermonde bij AMLIN Verzekeringen, De Keyserlei 5/31 te 2018 Antwerpen, via de makelaar Van Breda Risks & Benefits, Plantin en Moretuslei 297 te 2140 Borgerhout, tel. 03/217.67.67, fax 011/22.67.99. De polis verleent wereldwijde dekking (uitgezonderd USA en Canada). Hun aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het door de verzekering gedekte bedrag. U kan bij het kantoor terecht voor o.m. juridisch advies, bijstand bij procedure, opstellen of nazicht van juridische documenten, onderhandeling, bemiddeling enz. Erelonen worden berekend hetzij per uur (van 100 tot 150 EUR per aanrekenbaar uur, excl. BTW, dus 121 tot 181,50 EUR incl. BTW), hetzij forfaitair, hetzij procentueel (invorderingen). Voor verdere informatie, of voor eventuele klachten, kan u het kantoor contacteren via post, telefoon of fax (actuele gegevens zijn steeds op deze website te vinden), via mail info@advoconsult.be of via het contactformulier (rubriek “Contact”).