Team

KrisGoeman

Kris Goeman

– Diploma Rechten KU Leuven (1991)
– Master Ondernemingsrecht U Antwerpen (2000)
– Curator (lijst Ondernemingsrechtbank Gent, afd. Dendermonde)
– Vereffenaar, lasthebber ad hoc
– Voornaamste materies: ondernemingsrecht, insolventierecht en invorderingen

AnnoukSegers

Annouk Segers

– Diploma Rechten U Gent (1991)
– Bijzondere licentie sociaal en economisch recht U Gent (1992)
– Lid van de Raad van de Orde van 2002 tot 2009
– Sedert 2007 plaatsvervangend politierechter te Dendermonde
– Getuigschrift jeugdadvocaat (2010)
– Voornaamste materies: personen- en familierecht, verkeersrecht, verzekeringsrecht, jeugdrecht en aansprakelijkheid

BertVanPraet

Bert Van Praet

– Diploma Rechten KU Leuven (1995)
– Certificate of European Social Security, KU Leuven / Universiteit Athene (1995)
– Assistent KU Leuven 1995-1998 (Instituut Sociaal Recht / CALS)
– Getuigschrift jeugdadvocaat (2006)
– Master Ondernemingsrecht U Antwerpen (2010)
– Getuigschrift Cassatie in strafzaken (2016)
– Lid van de Raad van de Orde van 2006 tot 2017
– Curator (lijst Ondernemingsrechtbank Gent, afd. Dendermonde)
– Voornaamste materies: ondernemingsrecht, contracten, sociaal recht en administratief recht

Hans

Hans De Waele

– Diploma Rechten U Antwerpen (2007)
– Master Ondernemingsrecht U Antwerpen (2010)
– Actief in de vastgoedsector van 2011 tot 2018 (intrapreneur, begeleiding van vastgoedprojecten van begin tot einde)
– Master in Real Estate Management, Antwerp Management School (2016)
– Voornaamste materies: onroerend goed (o.a. vastgoedtransacties, bouwbetwistingen, huur, mede-eigendom, vastgoed due diligence)

Wim De Bruyn

– Diploma Rechten KU Leuven (1993)
– Postgraduaat Fiscaliteit (1994)
– Assistent KU Leuven 1993-2000 (Instituut Fiscaal Recht)
– Docent Arteveldehogeschool Gent
– Plaatsvervangend rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde
– Sedert 2002 lid van de Raad van de Orde van advocaten
– Vice-Stafhouder (2015-2016) en Stafhouder (2016-2018) balie Dendermonde
– Voornaamste materie: fiscaliteit

Juul Creytens

– Diploma Rechten U Gent (2013)
– Master Ondernemingsrecht U Antwerpen (2015)
– Curator (lijst Ondernemingsrechtbank Gent, afd. Dendermonde)
– Curator onbeheerde nalatenschappen, gerechtelijk bewindvoerder, beheerder ad hoc en bewindvoerder over personen
– Voornaamste materies: ondernemingsrecht, contracten, vennootschapsrecht en insolventierecht

Missy Herreman

– Diploma Rechten U Gent (2013)
– Schuldbemiddelaar
– Lid van de Conferentie van de Jonge Balie Dendermonde sinds 2016
– Voornaamste materies: huur, strafrecht, wegverkeer, aansprakelijkheid en familierecht

Emilie Bruers

– Diploma Rechten KU Leuven (2017)
– Voornaamste materies: personen- en familierecht, aansprakelijkheidsrecht, contracten, verkeers- en strafrecht

Bert Verleyen

– Diploma Rechten U Gent (2003)
– Extern medewerker Advoconsult sinds 2017
– Voornaamste materies: ondernemingsrecht, contracten, aannemingsrecht

Elke Buys

Secretariaat

Diverse externe medewerkers versterken het Advoconsult-team nog verder in de materies sociaal recht, handelsrecht, verzekeringsrecht en verkeersrecht.

Wettelijke mededelingen (Dienstenwet): de maatschappelijke zetel van de CVBA Advoconsult is Werf 4 te 9200 Dendermonde. Het ondernemingsnummer van de CVBA is 0465.538.632. De vennoten van de CVBA zijn Mr. Kris Goeman, Mr. Annouk Segers, Mr. Bert Van Praet en Mr. Hans De Waele. Hun beroepsaansprakelijkheid is verzekerd via de verzekering van de balie van Dendermonde bij AMLIN Verzekeringen, De Keyserlei 5/31 te 2018 Antwerpen, via de makelaar Van Breda Risks & Benefits, Plantin en Moretuslei 297 te 2140 Borgerhout, tel. 03/217.67.67, fax 011/22.67.99. De polis verleent wereldwijde dekking (uitgezonderd USA en Canada). Hun aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het door de verzekering gedekte bedrag. U kan bij het kantoor terecht voor o.m. juridisch advies, bijstand bij procedure, opstellen of nazicht van juridische documenten, onderhandeling, bemiddeling enz. Erelonen worden berekend hetzij per uur (van 100 tot 150 EUR per aanrekenbaar uur, excl. BTW, dus 121 tot 181,50 EUR incl. BTW), hetzij forfaitair, hetzij procentueel (invorderingen). Voor verdere informatie, of voor eventuele klachten, kan u het kantoor contacteren via post, telefoon of fax (actuele gegevens zijn steeds op deze website te vinden), via mail info@advoconsult.be of via het contactformulier (rubriek “Contact”).