Als werknemer, bedrijf(sleider) of zelfstandige hebt u geregeld juridische problemen die u snel moet oplossen. Snel, maar ook grondig en met maximale zekerheden. In het departement Business & Work wordt elk dossier behandeld door de advocaat met de gepaste specialisatie die in permanent contact staat met de rest van het team. Die klantgedreven aanpak garandeert u een efficiënte en deskundige oplossing.

[...]

Vroeg of laat riskeert iedereen schade te lijden ten gevolge van de fout of de onvoorzichtigheid van iemand anders. In dat geval probeert u de verantwoordelijke aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Maar ook het omgekeerde kan gebeuren: iemand spreekt u aan om de door hem geleden schade te vergoeden. In beide gevallen geldt één regel: gespecialiseerd advies inroepen.

[...]

Als particulier wordt u regelmatig geconfronteerd met allerhande documenten en juridische aangelegenheden. Het aankopen van een huis of een bouwgrond, het bouwen van een woning, het afsluiten van een huurcontract, … Allemaal momenten waarop het advies van een advocaat veel problemen kan vermijden. Cruciaal is dat Advoconsult u met kennis van zaken adviseert en bijstaat.

[...]