Arbeidsrecht

Advocaat arbeidsrecht gezocht? Advoconsult adviseert zowel werkgevers als werknemers over het sociaal recht in de brede zin van het woord. Arbeidscontracten opstellen, adviseren rond ontslag (al dan niet wegens dringende reden), bijstand verlenen in het kader van sociale inspecties, … Onze advocaten arbeidsrecht streven in eerste instantie naar een efficiënt, minnelijk akkoord. Indien nodig, verdedigen we uw belangen voor de arbeidsrechtbank, het arbeidshof of de correctionele rechtbank.

Advocaat arbeidsrecht gezocht? Advoconsult adviseert zowel werkgevers als werknemers over het sociaal recht in de brede zin van het woord. Arbeidscontracten opstellen, adviseren rond ontslag (al dan niet wegens dringende reden), bijstand verlenen in het kader van sociale inspecties, … Onze advocaten arbeidsrecht streven in eerste instantie naar een efficiënt, minnelijk akkoord. Indien nodig, verdedigen we uw belangen voor de arbeidsrechtbank, het arbeidshof of de correctionele rechtbank.

Een advocaat arbeidsrecht gezocht in Dendermonde? Advoconsult behandelt uw dossier snel en flexibel.

Maak kennis met onze advocaten arbeidsrecht

Bert Van Praet

Simon De Mol

 1. Ontslagen, wat nu?
 2. Een werknemer ontslaan
 3. Sociaal strafrecht
 4. Overgang van onderneming
 5. Arbeidsreglementen en -overeenkomsten
 6. Internationaal arbeidsrecht

Ontslagen, wat nu?

Een ontslag gaat gepaard met veel onzekerheden. Kan ik ontslagen worden tijdens zwangerschap? Heb ik recht op een uitkering na ontslag? Kan ik ontslagen worden tijdens ziekte? Onze advocaten ontslagrecht bieden een luisterend oor en werken probleemoplossend.   

Advoconsult ondersteunt u in de volgende domeinen: 

 • Schadevergoeding na ontslag
 • Opzegtermijn berekenen
 • Werkloosheidsuitkering na ontslag
 • Zelf ontslag nemen

Een werknemer ontslaan

Een ontslag voorbereiden en personeel ontslaan, geeft als werkgever vaak aanleiding tot heel wat juridische kopzorgen. Kan ik iemand met een vast contract ontslaan? Hoeveel bedraagt de opzegtermijn? Advoconsult staat u bij en begeleidt u naar een menselijke, efficiënte oplossing.  

Onze advocaten arbeidsrecht bieden advies bij talrijke vragen rond ontslag: 

 • Mag je een zieke werknemer ontslaan? 
 • Wat is de procedure voor een ontslag om dringende redenen?
 • Hoe een opzeggingsvergoeding berekenen?
 • Wat met een ontslag tijdens zwangerschap?

Sociaal strafrecht

Zwartwerk in de horeca, sociale inspecties in de bouw, arbeidsongevallen, vergeten Dimona melding, sociale fraude, … Inbreuken op het sociaal recht worden door het Sociaal Strafwetboek zwaar gesanctioneerd. Heeft u nood aan concreet en correct juridisch advies?

Advoconsult is gespecialiseerd in sociaal strafrecht en helpt u bij volgende thema’s: 

 • Sociale inspectie
 • Dimona-aangifte
 • Sociale dumping
 • Arbeidsongevallen
 • Schijnzelfstandigheid

Op zoek naar een advocaat voor ontslag of een specialist arbeidsrecht?

Overgang van onderneming

Een onderneming overnemen heeft verschillende wettelijke gevolgen op arbeidsrechtelijk vlak. Ontstaat er een nieuwe arbeidsovereenkomst bij overgang van onderneming? Geldt er een ontslagbescherming? Krijgt de ondernemingsraad informatie?

Onze advocaten sociaal recht informeren u over de wettelijke aspecten van de cao 32bis: 

 • Overgang van onderneming
 • Ontslagbescherming
 • Herstructurering onderneming
 • Wijziging van werkgever

Arbeidsreglementen en -overeenkomsten

Van telewerk en vakantieregeling, tot een variabel uurrooster: goede afspraken tussen werknemer en werkgever zijn essentieel op de werkvloer. Naast een sluitend arbeidsreglement – dat de wederzijdse rechten en plichten van werknemer en werkgever bundelt – is een omvattend arbeidscontract van belang voor een stabiele arbeidsrelatie. 

Advoconsult is expert in het opmaken en onderhandelen van de volgende contracten en reglementen:

 • Arbeidsreglement
 • Collectieve arbeidsovereenkomst
 • Detacheringsovereenkomst
 • (Bijlage bij een) arbeidsovereenkomst

Internationaal arbeidsrecht

Arbeidsrecht speelt zich niet alleen in België af, maar gaat in sommige gevallen over de landgrenzen heen. Wilt u een buitenlandse werknemer in dienst nemen? Of stuurt u binnenkort een vaste werknemer voor een opdracht naar het buitenland en heeft u vragen bij de opmaak van een detacheringsbrief?

Advoconsult is uw raadgever in internationaal arbeidsrecht: 

 • Detachering
 • A1-formulier
 • Limosamelding
 • Terbeschikkingstelling en uitzendarbeid

Een advocaat sociaal recht gezocht om uw belangen te behartigen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x