Bemiddeling in familiezaken

Een erfenis verdelen bij ruzie, een discussie over partneralimentatie, gescheiden ouders met een conflict of onenigheid over de verblijfsregeling, … Familiale conflicten zijn vaak bijzonder delicaat. Tijdens een bemiddeling in familiezaken wordt er gestreefd naar een oplossing buiten de rechtbank om, die door alle partijen gedragen wordt. Vertrouwelijk, snel én kostenefficiënt, want een bemiddeling is een goedkopere manier van geschillenbeslechting, meestal te verkiezen boven een lang aanslepende gerechtelijke procedure.

Een erfenis verdelen bij ruzie, een discussie over partneralimentatie, gescheiden ouders met een conflict of onenigheid over de verblijfsregeling, … Familiale conflicten zijn vaak bijzonder delicaat. Tijdens een bemiddeling in familiezaken wordt er gestreefd naar een oplossing buiten de rechtbank om, die door alle partijen gedragen wordt. Vertrouwelijk, snel én kostenefficiënt, want een bemiddeling is een goedkopere manier van geschillenbeslechting, meestal te verkiezen boven een lang aanslepende gerechtelijke procedure.

Een beroep doen op een erkend bemiddelaar in familiezaken? Advoconsult gaat op zoek naar een constructieve oplossing die alle partijen schikt.

Maak kennis met onze advocaat-bemiddelaars 

Annouk Segers

Wat doet een bemiddelaar?

Een bemiddelaar brengt alle partijen rond de tafel en laat de verschillende standpunten aan bod. Als onpartijdige en onafhankelijke derde faciliteert een bemiddelaar de gesprekken op een gestructureerde manier. Zo komen de partijen samen tot een gedragen oplossing, die nadien verankerd wordt in een bindend juridisch akkoord.

Bemiddeling in familiezaken, een overzicht:

  • Echtscheiding, relatiebreuk
  • Onderhoudsgeld en verblijfsregeling kinderen
  • Familieruzies, conflicten over de verdeling van een erfenis 

Een snelle en vertrouwelijke oplossing gezocht voor uw conflict?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x